میزبانی وب لینوکس ایران (cPanel)

خدمات میزبانی وب لینوکس حرفه ای ایران فعال سازی خودکار پس از پرداخت صورتحساب

میزبانی وب لینوکس ایران - 100 مگابایت100 مگابایت فضا

4 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

کنترل پنل cPanel

ديتاسنتر پارس ایران

میزبانی وب لینوکس ایران - 250 مگابایت250 مگابایت فضا

8 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

کنترل پنل cPanel

ديتاسنتر پارس ایران

میزبانی وب لینوکس ایران - 500 مگابایت500 مگابایت فضا

12 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

کنترل پنل cPanel

ديتاسنتر پارس ایران

میزبانی وب لینوکس ایران - 1000 مگابایت1000 مگابایت فضا

16 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

کنترل پنل cPanel

ديتاسنتر پارس ایران

میزبانی وب لینوکس ایران - 2000 مگابایت2000 مگابایت فضا

30 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

کنترل پنل cPanel

ديتاسنتر پارس ایران

همراه با ثبت دامنه .ir رایگان به مدت یک سال

میزبانی وب لینوکس ایران - 3000 مگابایت3000 مگابایت فضا

50 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

کنترل پنل cPanel

ديتاسنتر پارس ایران

همراه با ثبت دامنه .ir رایگان به مدت یک سال

Powered by WHMCompleteSolution