میزبانی وب لینوکس ایران (cPanel)

خدمات میزبانی وب لینوکس حرفه ای ایران فعال سازی خودکار پس از پرداخت صورتحساب

میزبانی وب لینوکس ایران - 100 مگابایت100 مگابایت فضا

2 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

کنترل پنل cPanel

ديتاسنتر پارس آنلاین

میزبانی وب لینوکس ایران - 250 مگابایت250 مگابایت فضا

4 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

کنترل پنل cPanel

ديتاسنتر پارس آنلاین

میزبانی وب لینوکس ایران - 500 مگابایت500 مگابایت فضا

8 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

کنترل پنل cPanel

ديتاسنتر پارس آنلاین

میزبانی وب لینوکس ایران - 1000 مگابایت1000 مگابایت فضا

12 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

کنترل پنل cPanel

ديتاسنتر پارس آنلاین

میزبانی وب لینوکس ایران - 2000 مگابایت2000 مگابایت فضا

16 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

کنترل پنل cPanel

ديتاسنتر پارس آنلاین

همراه با ثبت دامنه .ir رایگان به مدت یک سال

میزبانی وب لینوکس ایران - 5000 مگابایت5000 مگابایت فضا

60 گیگابایت پهنای باند ماهیانه

کنترل پنل cPanel

ديتاسنتر پارس آنلاین

همراه با ثبت دامنه .ir رایگان به مدت یک سال

Powered by WHMCompleteSolution