سرور اختصاصی خارج از کشور (Intel)

فعال سازی بین 2 تا 6 روز کاری

سرور اختصاصی خارج از کشور Atom2
 • Intel Atom C2550 2.40 GHz (4 Cores) پردازنده
 • 8GB DDR3 مموری (RAM)
 • 1x256 GB SSD فضا
 • 10TB (ماهیانه) پهنای باند
 • 1 عدد IP نشانی آی پی
 • 99.9% آپتایم شبکه
 • ✔️ دسترسی کامل Root
 • ✔️ ارتقا آسان
سرور اختصاصی خارج از کشور Atom3
 • Intel Atom C2750 2.40 GHz (8 Cores) پردازنده
 • 8GB DDR3 مموری (RAM)
 • 1x512 GB SSD فضا
 • 10TB (ماهیانه) پهنای باند
 • 1 عدد IP نشانی آی پی
 • 99.9% آپتایم شبکه
 • ✔️ دسترسی کامل Root
 • ✔️ ارتقا آسان
سرور اختصاصی خارج از کشور Xeon3
 • Intel Xeon E5-2660 2.60 GHz (8 Cores) پردازنده
 • 16GB DDR3 مموری (RAM)
 • 2x512 GB SSD فضا
 • 12TB (ماهیانه) پهنای باند
 • 1 عدد IP نشانی آی پی
 • 99.9% آپتایم شبکه
 • ✔️ دسترسی کامل Root
 • ✔️ ارتقا آسان
سرور اختصاصی خارج از کشور Xeon5
 • 2x Intel Xeon E5-2660 2.60 GHz (16 Cores) پردازنده
 • 32GB DDR3 مموری (RAM)
 • 2x512 GB SSD فضا
 • 15TB (ماهیانه) پهنای باند
 • 1 عدد IP نشانی آی پی
 • 99.9% آپتایم شبکه
 • ✔️ دسترسی کامل Root
 • ✔️ ارتقا آسان
سرور اختصاصی خارج از کشور Xeon6
 • 2x Intel Xeon E5-2630L v4 1.80 GHz (20 Cores) پردازنده
 • 64GB DDR3 مموری (RAM)
 • 2x1 TB SSD فضا
 • 20TB (ماهیانه) پهنای باند
 • 1 عدد IP نشانی آی پی
 • 99.9% آپتایم شبکه
 • ✔️ دسترسی کامل Root
 • ✔️ ارتقا آسان

Powered by WHMCompleteSolution